🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان شهید جعفری منطقه دیهشک و همچنین ادامه ترمیم و نصب تابلویی کوچه ها توسط واحد روابط عمومی شهرداری طبس

================
☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس