🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گوشه ای از اقدامات واحد روابط عمومی شهرداری طبس به مناسبت فرا رسیدن حلول ماه شعبان و همچنین اعیاد شعبانیه و همچنین  بهسازی و ترمیم تابلوهای شهری با همکاری سایر واحدهای حوزه مدیریت شهری

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس