🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅نمایشگاه عکس رستاخیز شن ها به مناسبت سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس بازگشایی شد.

? این نمایشگاه با همکاری خانه فرهنگ شهرداری طبس، اداره فرهنگ و ارشاد، ناحیه مقاومت بسیج و بخش خصوصی دایر شده و تا هشتم اردیبهشت دایر خواهد بود.