🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

رستاخیز شن ها

✅نمایشگاه عکس رستاخیز شن ها به مناسبت سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس بازگشایی شد.

فراخوان طرحی میدان معلم

✍️ شهرداری طبس در نظر دارد که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم؛ طراحی میدان معلم را علیرغم طرح موجود؛ به منظور همفکری و مشارکت