🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ رایزنی برای راه اندازی مجدد سینما در طبس

?ناصر نبی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در بازدید از محل سینمای قدیم طبس گفت: موقعیت و زمین سینما بسیار عالی است و با همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط می توان پردیس سینمایی با آخرین تکنولوژی روز در این محل ایجاد کرد.

? مهندس بهارستانی از آمادگی و حمایت شهرداری برای راه اندازی سینما خبر داد و افزود: ما از سرمایه گذاری در این حوزه استقبال می کنیم.

◀️ روابط عمومی شهرداری طبس