🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅به مناسبت هفته کار و کارگر

? دیدار اعضای ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر بسیج کارگری و نیز تعدادی از کارگران وکارفرمایان شهرستان با سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس

? هادی یعقوبیان