🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کارخانه یخ در چرخه تولید

بازدید مهندس مقدس زاده رییس اداره خدمات و ایمنی شهری به همراه آقای سنگکی مسئول واحد خدمات شهری و بازرسی از کارخانه یخ شهرداری طبس

رسیدگی میدانی احترام به ایثارگران

پس آنکه آقای حاج هاشم طالبی مقدم درباره مشکلات محل زندگی خود با شهرداری تماس گرفته بود؛ مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن حضور در کوی

یخ از شهرداری بخرید

مهندس بهارستانی در حاشیه بازدید از کارخانه یخ شهرداری طبس گفت: این کارخانه با ظرفیت ارائه روزانه ۴۰۰ قالب یخ آماده ارایه خدمات به همشهریان

پیام تسلیت

همکار گرامیجناب آقای جواد عبدیان بی گمان درگذشت مادر دلبندتان گرد غم برچهره‌تان نشاند و رسم روزگار است که بارها و بارها همه را به