🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس و همراهان در نشست مشترک با مهندس حیدری سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان، ضمن تبریک انتصاب وی، درباره مباحث تعاملی گفتگو کردند.

در این دیدار که مهندس مقدس زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس حضور داشت در راستای همکاری بیشتر سیستم مدیریت شهری و راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان، موضوعات قابل توجهی در حوزه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان، مورد توافق قرار گرفت.

شهردار طبس ضمن سپاس از خدمات شایسته مهندس صادق کلانی مدیر سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان برای مهندس حیدری در این جایگاه مدیریتی آرزوی سربلندی کرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس