🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? جمعی از خادمان و اعضای هیئت امنای هیئت فاطمی با مهندس محمد نصیری شهردار طبس دیدار و انتصاب وی را تبریک گفتند.

? جمع حاضر ضمن قدردانی از انتخاب شایسته اعضای شورای اسلامی شهر و اعتماد به مهندس نصیری؛ به ارائه نظرات خود پرداختند.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس

☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
@shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310