🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ برگزاری دعای توسل همراه با سخنرانی به مناسبت ایام فاطمیه در محل نمازخانه شهرداری طبس

?بانی این هفته هادی نجفی

شبکه خبری شهرداری طبس