🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

دعای توسل

✅ برگزاری دعای توسل همراه با سخنرانی به مناسبت ایام فاطمیه در محل نمازخانه شهرداری طبس