🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس از اولین لحظات شروع باران رحمت الهی در کنار همشهریان بودند تا از آسیب به اموال و جان همشهریان پیشگیری شود.

تعداد ۱۲۰ نیروی آتش‌نشانی، خدمات شهری، فضای سبز، موتوری، تاسیسات و عمران مشغول خدمات رسانی بودند و تا حد امکان روان‌آبها را از معابر به سمت رودخانه‌ها و کانال‌ها هدایت و نسبت به تخلیه آب از منازل یا مغازه‌های آب‌گرفته اقدام کردند.