🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️خدمت کوچک به جامعه #ورزش طبس

در پی راهیابی تیم #هندبال زغالسنگ طبس به لیگ برتر هندبال کشور و لزوم برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات مرحله دوره ای در #طبس و باتوجه به اینکه مسیر دسترسی به محل برگزاری مسابقات ، نامساعد و خاکی بوده؛ لذا #شهرداری با بسیج امکانات و همکاری سایر ادارات مرتبط ، اقدام به خاکریزی زیرسازی و آسفالت مسیر منتهی به سالن ورزشی ۵ اردیبهشت نمود.
#شهردار طبس به اتفاق مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری ضمن بازید از محل فوق، خاطر نشان کرد: #ورزشکاران به جسم و جانشان قدرت می بخشند و جامعه را با نشاط و شاداب می سازند.
یقینا حضور تیم هندبال طبس در لیگ برتر ، زمینه ظهور و کشف #استعدادها در این رشته و سایر رشته های ورزشی و انگیزه و علاقه به ورزش را در #جوانان طبس بیشتر و مسئولیتها را سنگین تر میکند که باید همگی به ورزش ، پیش از پیش اهمیت و توجه داشته باشیم.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس