🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

خدمت ورزشی

❇️خدمت کوچک به جامعه #ورزش طبس

پیام تسلیت

“کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام” ⚫️همکاران گرامی جناب آقایان #حسین_خلیلیان و #حسن_خلیلیان

پیام تسلیت

◾️همکار گرامی جناب آقای #محمد_خلیلیانوسایر بیوت عزادار