🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#پاک_سازی جوی ها و کوچه ها از #زباله و #نخاله های ساختمانی در شهرک ولیعصر

(طالقانی ۷) و ۲۲ بهمن شمالی۲۴

?رحیمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس