🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#پاک_سازی کوچه ها از #زباله، #شاخ و #برگ_درختان و #نخاله های ساختمانی در شهرک زیباشهر

باتوجه به حجم زیاد شاخ و برگ درختان ، ماشین آلات واحد موتوری نیز در #دو_شیفت کاری جهت پاک سازی فعال بوده اند.

?رحیمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس