🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

گزارش کارکرد نیروهای خدمات شهری شهرداری طبس در راستای نظافت و پاکیزگی شهر

الف-رفت و روب:
1_ نظافت خیابان های اصلی شهر+میدان امام،بلوار امام،میدان معلم،خیابان فلسطین،پشت باغ گلشن،بلوار24متری بازگ،اطراف امامزاده،خیابان بهاران و شاهد،کوچه های بازگ3و11،مطهری2،سر کوچه شهید عظیمی زاده،ولیعصر8،صدوقی7و8 شرقی،خرمشهر2،خیابان معرفت و دانش،کوچه ی شهید قاسمی،خیابان باران،فاطمیه3،16و18

ب-ماشین آلات:

1-تعداد دو دستگاه نیسان:جمع آوری زباله های خیابان های اصلی شهر

2-یک دستگاه نیسان پویش به صورت آماده باش در شیفت صبح و بعد از ظهر

3-تعداد دو دستگاه تراکتور:
یک تراکتور بارگیری شاخ و برگ میدان امام،خیابان زیتون،کوی پلیس،پهن کوچه و خیابان فاطمیه و یک تراکتور  بارگیری شاخ و برگ از شهرک منابع طبیعی و فاز دو

4-یک دستگاه اویکو جهت تخلیه ی گاریهای سطح شهر

5-یک دستگاه ماشین جاروب: بلوارها و خیابان تای. سطح شهر

1401/04/05
#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

 شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام

https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310