🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

عمران شهری

#عمران_شهری گزارش عملکرد نیروهای واحد عمران شهری شهرداری طبس اجرای زیرسازی و تحکیم جنب کارخانه یخ آماده سازی کانال گاز رضوانشهر جهت انجام عملیات آسفالت

خدمات شهری

گزارش کارکرد نیروهای خدمات شهری شهرداری طبس در راستای نظافت و پاکیزگی شهر

فضای سبز شهری

گزارش کار واحد فضای سبز شهرداری طبس در راستای حفظ و حراست از زیبایی و فضای سبز شهری