🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

بخشی از تلاش روزانه نیروهای خدمات شهری شهرداری طبس منظور حراست از پاکیزگی شهری

جمع آوری محل های انباشت زباله و نخاله و لایروبی جوی ها،،  رفت روب خیابان‌های اصلی شهر، پاکسازی کوچه های امام حسین شش و هشت شهرک زیباشهر جهت آماده سازی برای آسفالت بخشی از این اقدامات است.

1401/03/29
#شهرداریدرخدمت_مردم

✍ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310