🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بخشی از اقدامات و تلاش های نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری طبس در پاکسازی معابر شهری

1401/03/28

#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310