🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

خدمات شهری

بخشی از اقدامات و تلاش های نیروهای واحد خدمات شهری شهرداری طبس در پاکسازی معابر شهری

فضای سبز شهری

بخشی از زحمات و تلاش‌های نیروهای واحد فضای سبز شهرداری طبس در راستای حفظ و حراست از فضای سبز شهر زیبای طبس

تازه ترین اخبار