🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

#پاک_سازی #زباله و شاخ و برگ #درختان در خیایان زیتون

? حسینی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار