🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ مفروش نمودن صحن مسجد جامع کبیرطبس جهت برگزاری نماز جمعه توسط نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس

? مهدی قلی زاده