🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

خدمات شهری

✅ مفروش نمودن صحن مسجد جامع کبیرطبس جهت برگزاری نماز جمعه توسط نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری شهرداری طبس

رمضان ضیافت نور

آغاز جزء‌خوانی قرآن کریم در روز جمعه ۱۲ ماه مبارک رمضان ۱۳۹۸ با حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس و قاریان برتر استان خراسان جنوبی در

رمضان ضیافت نور

آئین جزء‌خوانی قرآن کریم در امتداد دیگر روزهای ماه ضیافت الهی و در روز جمعه ۱۲ ماه مبارک رمضان و همزمان با ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

رمضان ضیافت نور

پس از آئین جزء‌خوانی قرآن کریم در روز جمعه ۱۲ ماه مبارک رمضان مصادف با ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ نماز جماعت با حضور مهندس بهارستانی شهردار