🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅جلسه همزمان رونداجرایی طرح مدیریت پسماند با حضور مشاور طرح واحداث

میدان میوه وتره بار در محل ترمینال با حضور رئیس اداره توسعه مدیریت ومنابع شهرداری در اداره خدمات وایمنی شهری برگزارگردید.