🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ انجام کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری در شهرک امام حسین(ع)

? رحیمی