🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اعتماد سازی گام محکم شهرداری

سرپرست اداره توسعه مدیریت و منابع شهرداری طبس گفت: مدیریت صحیح هزینه‌های شهرداری برای کاهش بدهی‌ها در راستای خدمات مطلوب به جامعه شهری مورد تاکید

خدمات شهری

✅ انجام کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری در شهرک امام حسین(ع)

بازدید از شهر

✅ بازدید مشترک روسای ادارات خدمات و ایمنی شهری و توسعه مدیریت ومنابع انسانی شهرداری طبس از تعمیرگاههای خودروهای سنگین و تامین قطعات ماشین آلات