🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ شروع کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری در شهرک ولی عصر

? به حرمت دستان خسته شان، پسماندهای خود را در کوچه و خیابان نریزیم.?

 

تازه ترین اخبار