🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

خدمات شهری

✅ شروع کار گروهی نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری در شهرک ولی عصر

تبریک روز گل و گیاه

✅ نشست و دیدار صمیمی مهندس بهارستانی شهردار محترم طبس به همراه مسئولین ادارات وعرض تبریک ۲۵ خردار روز ملی گل وگیاه به مهندس مقدس