🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ شستشو و ضدعفونی کردن گاری های جمع آوری پسماند در هسته مرکزی شهر

? اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

? سید مرتضی رحیمی

 

تازه ترین اخبار