🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ انجام کار گروهی و پاک سازی بلوارامام حسن مجتبی (ع) وشهرک زیباشهر 

توسط نیروهای پاکبان اداره خدمات وایمنی شهری

 

تازه ترین اخبار