🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گاری‌های ساخته شده ویژه شهرداری طبس که تا لحظاتی پایانی سال ۹۷ در سطح شهر جانمایی خواهد شد.

شهردار طبس، چندی پیش گفته بود: برای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، گاری‌های زباله سطح شهر که فرسوده شده، تعویض می شوند.

این گاری‌ها از فلز مرغوب و مستحکم و توسط یک شرکت معتبر ساخته شده که با شرایط آب و هوایی منطقه نیز سازگار خواهد بود.