🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهردار طبس خبرداد:

تعداد ۱۰۰ گاری جمع‌آوری زباله تا نوروز ۹۸ به شهر افزوده می‌شود/ دغدغه نظافت شهر در اولویت است/ مردم بافرهنگ شهر طبس همکاری کنند/ انتقاد سازنده را به ۱۳۷ منتقل کنید