🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آقای محسن حیدرزاده

مسئول حراست شهرداری طبس

به طور کلی وظایف حراست یک سازمان و تشکیلات شامل موارد زیر می باشد:

 • – اولین و مهم ترین وظیفه هر سیستم حراستی حفظ سلامت جامعه اداری است لذا این دستگاه پشتوانه محکمی برای سلامت جامعه اداری محسوب می شود.
 • – از دیگر وظایف مهم این دستگاه کمک و همیاری به مدیر برای رسیدن به اهداف است.
 • – حراست باید از وقوع انواع تخلف ها و بروز انواع فساد در سیستم اداری جلوگیری کند.
 • – از آنجایی که مدیر نقش و جایگاه حاکمیتی در سیستم و تشکیلات سازمان دارد لذا باید سلامت او را حفظ کند.
 • – تعیین صلاحیت پرسنل در پست های مدیریتی نیز از وظایف این دستگاه می باشد که این کار بر اساس دستورالعمل های مربوطه انجام می شود.
 • – حفاظت از اطلاعات، اخبار، اسناد و مدارک طبقه بندی شده، پرسنل و امکان تحت پوشش سازمان از دیگر مهم ترین وظایف این دستگاه است تا بتواند از بروز هر گونه تهدید و خطرهای احتمالی جلوگیری کند.
 • – کسب اطلاعات و اخبار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و .. سازمان و انعکاس دادن به موقع آن به مسئولین مرتبط
 • – تخلفات صنفی، عمومی، فنی ، اداری و مالی و .. را کشف و پیگیری کند و گزارش آن ها را به مدیران تشکیلات ارائه دهد.
 • – ارائه مشاوره امنیتی و اطلاعاتی لازم به سطوح مدیریتی
 • – تاسیسات و اماکن دستگاه را کنترل و طبقه بندی کند
 • – عوامل و عناصر نارضایتی در سازمان و تشکیلات را شناسایی کند و تحرکات ضد امنیتی را پیش بینی و پیشگیری کند.
 • – بر اساس ابلاغیه ای که از حراست مرکزی می گیرد مشاغل حساس سازمان را تعیین کند.
 • – از دیگر وظایف این دستگاه این است که رفت و آمد کارکنان و افراد را در اماکن مختلف و ادارات و سازمان ها نظارت کنند.
 • – رفت و آمد کارکنان در مکان های عمومی سازمان و ادارات را نظارت و کنترل کند.
 • – بررسی صلاحیت پرسنلی که می خواهند به خارج از کشور اعزام شوند.
 • – نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای مناقصه ها و مزایده ها
 • – کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در سازمان و تشکیلات اداری
 • – برای کارکنان و مدیران پرونده حفاظتی تشکیل دهد.
 • – برای پرسنل و کارکنان کارت شناسایی و برای مراجعه کنندگان به سازمان مجوز صادر کند.
 • – به استعلامات سایر ارگان های ذیصلاح بر اساس دستورالعمل های ابلاغ شده پاسخ دهد.
 • – عناصر و اشخاص متعهد به سازمان را شناسایی کند و برای بقای او در سازمان و گرفتن مشاغل حساس تلاش کند.
 • – بر نحوه اجرای قوانین و مقررات نظارت دارد.
 • و …