🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حراست

آقای محسن حیدرزاده مسئول حراست شهرداری طبس به طور کلی وظایف حراست یک سازمان و تشکیلات شامل موارد زیر می باشد:

زیر خیمه اش همه یک خانواده ایم

پیام شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری طبس بمنظور قدردانی از اقشار مختلف مردم در برگزاری باشکوه مراسمات عزای دهه اول ماه محرم