🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? مهندس محمدجواد راستینه و آقای رسول عراقی رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر طبس به همراهی مهندس مرتضوی سرپرست شهرداری در جمعه عزاداران حسینی حضور یافتند.

? هیئت رئیسه جوان ششمین دوره شورای اسلامی شهر و سکاندار مدیریت شهری در مسجد و حسینیه امام جعفر صادق (ع) زیباشهر؛ هیئت ابوالفضلی و هیئت یاوران حضرت مهدی (عج) حضور یافتند و در جمع مردم به عزاداری پرداختند.

?آقای حقانی مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس نیز در این جمع حضور داشت.

? عکس: محسنان_ پناهی

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس