🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

دست یاری را بگیریم

? مهندس راستینه و آقای عراقی رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر طبس به همراه اعضای شورای روستای کریت با حضور در منزل برادر

حریق در تریلی

? حریق تریلی حامل نخل خرما در کیلومتر ۳۵ جاده طبس_ اصفهان توسط ماموران آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس، مهار شد.

جوانان عاشورایی در کنار مردم

? مهندس محمدجواد راستینه و آقای رسول عراقی رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر طبس به همراهی مهندس مرتضوی سرپرست شهرداری در جمعه عزاداران