🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ جلسه مدیریت بحران شهری به ریاست مهندس بهارستانی شهردار طبس

? شهردار طبس با تاکید بر حفظ آمادگی و هماهنگی نیروها گفت: در حین بارندگی کلیه اقدامات عمرانی و خدماتی باید متوقف شود و کلیه نیروها با لباس ضد آب به مدیریت آب های سطحی بپردازند.

? در این جلسه که به میزبانی اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس برگزار شد، در خصوص سناریوهای مختلف ورود سیل و اقدامات پیشگیرانه گفتگو و تبادل نظر گردید.

روابط عمومی شهرداری طبس