🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? دیدار و تجلیل آقای حقگو مسئول و کارکنان واحد آتش نشانی شهرداری طبس

با همراهی دکتر شعبانی مشاور معاون استاندار و فرماندار ویژه در امور ایثارگران با آقای #محمود_وهاب_زاده ایثارگر و #جانباز جنگ تحمیلی و از پرسنل خدوم واحد آتش نشانی طبس