🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

جانباز آتش نشان

? دیدار و تجلیل آقای حقگو مسئول و کارکنان واحد آتش نشانی شهرداری طبس