🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

❇️ بازیدید مهندس #بهارستانی از محل یادواره شهدای معلم و دانش آموز

طبس و روند آماده سازی نمایشگاه ویژه یادواره شهدا در هیات فاطمی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس