🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ حضور و دیدار مهندس #بهارستانی شهردار به اتفاق #جعفریان معاون مدیرکل و مدیریت اموزش و پرورش

طبس از خانواده های #شهدای_دانش_آموز،
شهیدان عباس #الاهی ، علی #رفیعی ، غلامرضا #خالویی و علیرضا #بهروان_پور

? ۱ آبان ۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس