🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ اجرای اسکلت فلزی رواق های بازار مرکزی شهر طبس

? تلاش برای اجرای سریع پروژه
? پاکسازی محیط کار به منظور سهولت رفت و آمد شهروندان
? کمترین مزاحمت برای فعالیت کسبه

? روح الله امیری
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس