🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

دیدار مهندس بهارستانی شهردار و خانم حسین‌پور عضو شورای اسلامی شهر با رئیس دانشگاه ٱزاد اسلامی واحد طبس و تنظیم تفاهم نامه همکاری همه جانبه در حوزه‌های فضای سبز و خدمات شهری

مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس نیز در این جلسه حضور داشت.