🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

توسعه فضای سبز

دیدار مهندس بهارستانی شهردار و خانم حسین‌پور عضو شورای اسلامی شهر با رئیس دانشگاه ٱزاد اسلامی واحد طبس و تنظیم تفاهم نامه همکاری همه جانبه