🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

آقای امینی رئیس و آقای باقری‌زاده عضو شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس صبح امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷ اولین نهال خرما را در بلوارهای شهر کاشتند.

گفتنی است؛ به منظور توسعه فضای سبز، کاشت درختان مثمر در معابر شهری بعنوان دستور کار جدی شهرداری طبس می‌باشد و برای استقبال از بهار ۹۸ عملیات توسعه فضای سبز از ماه پیش آغاز شده است.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس