🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

توسعه فضای سبز

آقای امینی رئیس و آقای باقری‌زاده عضو شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس صبح امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷ اولین نهال خرما را

تبریک انتصاب

مهندس بهارستانی شهردار طبس، انتصاب شهردار میبد را تبریک گفت.