🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

♻️ بازدید مهندس بهارستانی شهردار، مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و مهندس مریدا سرپرست واحد عمران شهرداری طبس از پروژه های عمرانی سطح شهر و خداقوت به نیروهای واحد عمران

? محسن عابدزاده