🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

♻️ بازدید مهندس بهارستانی شهردار، مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و مهندس مریدا سرپرست واحد عمران شهرداری طبس از پروژه های عمرانی سطح شهر و خداقوت به نیروهای واحد عمران

? محسن عابدزاده