🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

دیدار مهندس بهارستانی شهردار طبس با دکتر نورمحمدزاده مشاور عالی طرح تفصیلی شهر در راستای تنظیم سند توسعه راهبردی شهرداری طبس

این نشست سه شنبه 30 مرداد 97 در یزد انجام شد.

 

تازه ترین اخبار