🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهردار مردمی

حضور مهندس بهارستانی شهردار طبس در جمع نمازگزاران مسجد و حسینیه شهرک ولیعصر(عج)

توسعه ادامه دارد

دیدار مهندس بهارستانی شهردار طبس با دکتر نورمحمدزاده مشاور عالی طرح تفصیلی شهر در راستای تنظیم سند توسعه راهبردی شهرداری طبس